Tjenester

Vi tar på oss nybygg og tilbygg. Utfører tre- og innredningsarbeider på mur-. stål- og betongbygg. Samt rehabilitering av eldre hus. Oppføring av hytter, garasjer og ellers alt innen bygg.

Faglig kunnskap

Vi har gjennom flere år opparbeidet seg høy faglig kompetanse på mange felt og påtar oss utarbeidelse av tegninger og søknader med hensyn til rørlegger, elektriker og andre aktører.

Ansvarsrett og kvalitet

Sannes Bygg AS er godkjent for ansvarsrett av direktoratet for byggkvalitet. Dette er en sikkerhet for alle våre kunder å vite at arbeid utført av oss, er av god kvalitet.